Гражданска отговорност онлайн дзи

Публикувано на: 29.07.2018

За връзка с нас Тел.: Валидни днес са следните кодове: Ако имате право на отстъпка за подновяване, тя ще бъде калкулирана нашата оферта към Вас.

Необходимата информация се съдържа в свидетелството за регистрация талона на превозното средство и в свидетелството за правоуправление шофьорската книжка на собственика. Адресна регистрация по талон C. Изберете броя на виновно причинените ПТП- та с превозното средство през последната една година. Размерът на платеното обезщетение е до уговорените свободно между Застрахования и Застрахователя лимити на отговорност.

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 4. Указан е с код D в свидетелството за регистрация.

Посочете колко километра изминавате годишно с вашия автомобил. Текущата полица по гражданска отговорност е. Застраховка "Обща гражданска отговорност" е доброволна застраховка. Посочете колко километра изминавате годишно с вашия автомобил. Текущата полица по гражданска отговорност е.

Гражданска отговорност Вашите детайли. Териториалният обхват на застраховката може да бъде разширен по отношение на вреди, настъпили в чужбина.

Регистрация

Какво е превозното средство? Подновяването на застраховката носи отстъпки при някои компании. Териториалният обхват на застраховката може да бъде разширен по отношение на вреди, настъпили в чужбина.

Застрахованият е длъжен в 7-дневен срок от узнаването да уведоми писмено чрез попълване на Уведомление за щета Застрахователя за всеки иск за обезщетение, предявен срещу него, като предостави подробна информация за лицето, подало иска, обстоятелствата, на които се основава искът и размерът на претендираното обезщетение.

Всяка промяна в застрахователния договор се извършва писмено във формата на добавък анекс , подписан от двете страни и представляващ неразделна част от договора.

Необходимата информация се съдържа в свидетелството за регистрация талона на превозното средство и в свидетелството за правоуправление шофьорската книжка на собственика. Изберете стойност от списъка, но по-висока или равна на посочената с код P, но по-висока или равна на посочената с код P. Изберете с каква териториална валидност искате да сключите вашата полица. Застрахователната премия може да бъде заплатена: Стойността на гражданска отговорност онлайн дзи P. Разширено комбинирано покритие - "Отговорност за продукта".

Изберете стойност от списъка, но по-висока или равна на посочената с код P, която е най- близка, гражданска отговорност онлайн дзи. Необходимата информация се съдържа в свидетелството за регистрация талона на превозното средство и в свидетелството за правоуправление шофьорската книжка на собственика.

Footer menu

Застраховка "Обща гражданска отговорност" е доброволна застраховка. Управлява ли се МПС-то от чужди граждани? Вашият избор не ограничава покритието на застраховката, ако превозното средство инцидентно се управлява от лица извън декларираните от вас при сключване на полицата.

Николай Лилиев 19 Застрахователно посредническите услуги са обект на лицензиране и регулиране от Комисия за Финансов надзор www.

Датата на първа регистрация е посочена с код В в свидетелството за регистрация! Това носи отстъпки при някои компании. МПС-то има каско. Това носи отстъпки при някои компании. Това носи отстъпки при някои компании.

Гражданска отговорност

С коя буква започва регистрационния номер? Посочете дали превозното средство се управлява от чужди граждани, включително и при управление само на територията на страната. На каква възраст е обичайния водач? Стойността на поле P.

  • Обща гражданска отговорност Застраховка "Обща гражданска отговорност" е доброволна застраховка.
  • В същия срок Застрахованият е длъжен да уведоми Застрахователя за предявените срещу него искове по съдебен ред.
  • Валидни днес са следните кодове:
  • Посочете дали превозното средство е участвало във виновно причинени пътно транспортни произшествия през последните 3 застрахователни години по трите предходни годишни полици.

Изберете броя на виновно причинените ПТП- та с превозното средство през последната една година. Николай Лилиев 19 Застрахователно посредническите услуги са обект на лицензиране и регулиране от Комисия за Финансов надзор www. За връзка с нас Тел. : Стойността на поле P. Николай Лилиев 19 Застрахователно посредническите услуги са обект на лицензиране и регулиране от Комисия за Финансов надзор www.

Николай Лилиев 19 Застрахователно посредническите гражданска отговорност онлайн дзи са обект на лицензиране и регулиране от Комисия за Финансов надзор www. Изберете броя на виновно причинените ПТП- та с превозното средство през последната една година, гражданска отговорност онлайн дзи.

ДЗИ Онлайн

Вашият избор не ограничава покритието на застраховката, ако превозното средство инцидентно се управлява от лица извън декларираните от вас при сключване на полицата. Въведете вашият код за специални отстъпки.

Застрахователният договор може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните. Неразделна част от застрахователния договор е попълненото от кандидата за застраховане Заявление-въпросник и Общи условия за застраховката.

Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.


Facebook
Twitter
Коментари
Левент 06.08.2018 в 22:29 Отговор

Застрахователният договор се сключва писмено във формата на застрахователна полица. Посочете дали превозното средство се управлява от чужди граждани, включително и при управление само на територията на страната.

Сави 10.08.2018 в 20:16 Отговор

Обозначен е с код C. Изберете с каква териториална валидност искате да сключите вашата полица.

Настия 19.08.2018 в 11:42 Отговор

Собственикът на превозното средство е?

Оставете коментар

© 2015-2018 solibois-nature.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.