Време на глагола 3 клас работен лист

Публикувано на: 16.03.2018

Изменяеми и неизменяеми части на речта. Публично изказване по граждански проблем. Употреба на главни букви в българския език.

Отговор на въпрос към художествен текст. Езикови особености на официално-деловия стил. Бъдеще време в миналото.

Трети раздел Части на речта. Какво научих в 1.

Първи раздел Текстът в научното общуване. Изговор и писане на беззвучни съгласни пред звучни Струпани съгласни ЛО: Пряко и преносно значение. Изговор и писане на беззвучни съгласни пред звучни Струпани съгласни ЛО: Пряко и преносно значение. Звук и буква А. Powered by Create your own unique website with customizable templates.

Изговор и писане на беззвучни съгласни пред звучни Струпани съгласни ЛО: Пряко и преносно значение.

Изречението като езикова единица. Речев етикет в електронното общуване. Втори раздел Думата като част на речта. Писане на Йо и йо. Писане на буква Ф.

  • Изговор и писане на глаголи ЛО:
  • Умея да преразказвам народна приказка.

Писане на буква Ю. Образуване на нови дми! Съществителни собствени и съществителни нарицателни имена. Звук и буква Ж. Звук и буква Ж.

Presentation Description

Първи раздел Текстът в научното общуване. Общуването в гражданската, институционалната и стопанската сфера. Образуване на нови думи ЛО:

Лексикални особености на думата в текста. България на река Дунав -упражнения 15 Ноември БЕ: Употреба на определителен член. България на река Дунав -упражнения 15 Ноември БЕ: Употреба на определителен член. Описвам животно-изгубен любимец- Самостоятелна работа Човек и общество: Употреба на бройна форма.

Библиотека

Число на прилагателното име. Писане на буква Т. Звук и буква Ц. Правопис на членуваните имена.

Правопис на съгласни звукове в средата на думата. Правопис на съгласни звукове в средата на думата. Правопис на съгласни звукове в средата на думата. Употреба на съобщителни и въпросителни изречения.

Правопис на съгласни звукове в средата на думата. България на река Дунав -упражнения 15 Ноември БЕ: Ударена и неударена сричка. Употреба на думи с пряко и преносно значение.

View More Presentations

Сфера на научното общуване. Слято изписване на сложни съществителни имена. Съчинение на приказка по подобие на друга. Ударена и неударена сричка.

Втори раздел Думата в изречението и текста. Втори раздел Думата в изречението и текста.


Facebook
Twitter
Коментари
Здравена 24.03.2018 в 11:27 Отговор

Изговор и писане на беззвучни съгласни пред звучни. Употреба на видовете изречения по цел на изказване.

Оставете коментар

© 2015-2018 solibois-nature.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.