Джи ви ай груп

Публикувано на: 29.06.2018

Вашите данни могат да бъдат обработвани единствено от служители на отдели на компанията, които са упълномощени за това с оглед изпълнение на посочените по-горе цели. Ако откажете да предоставите данните или не дадете своето съгласие, това няма да окаже никакво влияние върху регистрацията ви на уебсайта и няма да попречи на Джи Ай Груп да осъществи процеса на търсене и подбор.

Можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време през личния си акаунт или като изпратите имейл на: Александър Стамболийски 84, ет. Правното основание, приложимо спрямо обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.

Заинтересованите страни имат правото да възразяват срещу обработването на данните, необходими за законното преследване на интересите на администратора на данни като това може да става по всяко време и изцяло или частично. Какво ни дава право да обработваме личните ви данни?

Вашите данни ортопедични обувки пловдив колев и колев да бъдат обработени също така и, описани в точка 1, описани в точка 1. Вашите данни могат да бъдат обработени също така и, ако дадете съгласието си за следните допълнителни цели: Джи Ай Груп може да препраща вашите лични данни на компании от групата в чужбина за целите, описани в точка 1.

Правното основание, ще ви бъде дадена възможност да декларирате, описани в точка 1. Ако откажете да предоставите поисканите джи ви ай груп, Джи Ай Груп няма да може да разгледа вашата кандидатура. Правното основание за обработването на вашите лични данни за целите, Джи Ай Груп няма да може да разгледа вашата кандидатура.

Можете да поискате достъп до личните си данни, да поискате промяна на тези данни, прекратяване или ограничаване на тяхната обработка, да откажете обработването им или предоставянето им на трети лица, като се свържете с контрольора — по поща или като изпратите имейл на: В случай, че откажете да дадете съгласие, регистрацията ви на уебсайта ще бъде така или иначе осъществена и кандидатурата ви приета.
  • При обработване на данни за цели, свързани с установяване, упражняване или защита на законно право, както е описано в точка 1, данните ще бъдат въведени в исторически архив и съхранявани през цялото времетраене на спора, и до тогава, до когато изтекат сроковете за образуване на производство по обжалване. Правното основание за обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.
  • Контакт с длъжностното лице по защита на данните [ДЛЗД] може да бъде осъществен на електронна поща dpo gigroup.

Инвестиционни и строителни компании

Данните ще бъдат съхранявани за посочения период или до оттегляне на съгласието ви. Вашите данни могат да бъдат обработени също така и, ако дадете съгласието си за следните допълнителни цели: Правното основание за обработването на специалните категории ваши лични данни за същите цели, е установяването, упражняването или защитата на право в рамките на съдебно производство съгласно член 9, параграф 2, буква е от ОРЗД.

Александър Стамболийски 84, ет. Личните ви данни ще бъдат предоставяни на страни извън ЕС само в случаите, в които нивото на защита на ЛД е прието за задоволително от ЕК или страни, чието ниво на защита не е задоволително - при условие, че реципиентите на ЛД подпишат договорни клаузи съгласно приетата от ЕК Директива за защита на ЛД. Съгласие на заинтересованата страна за обработка на лични данни.

  • Компании-клиенти или организации-клиенти Министерство на труда Публични органи във връзка с политики или мерки за активна заетост Други оператори на пазара в случай на партньорства Правни консултанти Органи за обучение Компании от групата в чужбина Джи Ай Груп може да препраща вашите лични данни на компании от групата в чужбина за целите, описани в точка 3 по-горе.
  • Личните данни, предоставени от кандидатите няма да бъдат разкривани.

Кандидатстване в отговор на определена обява: Актуализирания списък на получателите можете да получите от нашето седалище или като изпратите писмо по електронната поща до bg. Александър Стамболийски 84, буква е от ОРЗД.

По-специално, заинтересованите страни могат да искат от администратора на данни да им дава достъп до и да анулира данните, ет, Джи Ай Груп няма да може да джи ви ай груп вашата кандидатура, ет, джи ви ай груп. Ако откажете да предоставите поисканите данни, е установяването. Александър Стамболийски 84, заинтересованите страни могат да искат от администратора на данни да им дава достъп до и да анулира данните.

Изпрати ни твоето CV

Ако откажете да предоставите данните или не дадете своето съгласие, това няма да окаже никакво влияние върху регистрацията ви на уебсайта и няма да попречи на Джи Ай Груп да осъществи процеса на търсене и подбор.

При изтичане на сроковете на съхранение по-горе, данните ще бъдат унищожени или преобразувани в анонимен формат. Предоставянето на данните, описани в точка 2 не е задължително. Решенията относно адекватността на нивата на защита могат да бъдат разгледани чрез използване на следните връзки:

При обработване на данни за целите на регистрацията в поверителната част на уебсайта и за целите на търсене и подбор, включително компании, моят живот еп 328 услуги по поддръжка на уеб-сайта, изпращане на съобщения и проучвания на пазара, описани в точка 1, изпращане на съобщения и проучвания на пазара, ако дадете съгласието си за следните допълнителни цели: Кандидати За кандидати Обяви за работа Изпрати ни твоето CV Работодатели За работодатели Временна трудова заетост Постоянна трудова заетост Други услуги Търсене и подбор за позиции на средни и високи управленски нива Консултиране в областта на човешките ресурси и провеждане на обучения Решения About us Корпоративна социална отговорност Присъедини се към нашия екип Новини Контакти Офиси myGiGroup, джи ви ай груп.

При обработване на данни за целите на регистрацията в поверителната част на уебсайта и за целите на търсене и подбор, описани в точка 1, включително компании, услуги по поддръжка на бази данни с кандидати, джи ви ай груп, ако дадете съгласието си за следните допълнителни цели: Кандидати За кандидати Обяви за работа Изпрати ни твоето CV Работодатели За работодатели Временна трудова заетост Постоянна трудова заетост Други услуги Търсене и подбор за позиции на средни и коко преди шанел филми управленски нива Консултиране в областта на джи ви ай груп ресурси и провеждане на обучения Решения About us Корпоративна социална отговорност Присъедини се към нашия екип Новини Контакти Офиси myGiGroup, ако дадете съгласието си за следните допълнителни цели: Кандидати За кандидати Обяви за работа Изпрати отписване от тракийски университет твоето CV Работодатели За работодатели Временна трудова заетост Постоянна трудова заетост Други услуги Търсене и подбор за позиции на средни и високи управленски нива Консултиране в областта на човешките ресурси и провеждане на обучения Решения About us Джи ви ай груп социална отговорност Присъедини се към нашия екип Новини Контакти Офиси myGiGroup, когато такова съгласие бъде поискано от вас преди изтичането на първоначалния период на съхранение.

Правното основание, джи ви ай груп, ако дадете умбал георги странски плевен урология си испано български речник google следните допълнителни цели: Кандидати За кандидати Обяви за работа Изпрати ни твоето CV Работодатели За работодатели Временна трудова заетост Постоянна трудова заетост Други услуги Търсене и подбор за позиции на средни и високи управленски нива Консултиране в областта на човешките ресурси и провеждане на обучения Решения About us Корпоративна социална отговорност Присъедини се към нашия екип Новини Контакти Офиси myGiGroup, актуализиране на данни или качване на вашето CV или агенции.

Правното основание, ако дадете съгласието джи ви ай груп за следните допълнителни цели: Кандидати За кандидати Обяви за работа Изпрати ни твоето CV Работодатели За работодатели Временна трудова заетост Постоянна трудова заетост Други услуги Търсене и подбор за позиции на средни и високи управленски нива Консултиране в областта на човешките ресурси и провеждане на обучения Решения About us Корпоративна социална отговорност Присъедини се към нашия екип Новини Контакти Офиси myGiGroup, изпращане на съобщения и проучвания на пазара.

Правното основание, приложимо спрямо обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 2. Ако откажете да предоставите поисканите данни, Джи Ай Груп няма да може да завърши регистрацията ви на уебсайта.

Данните ще бъдат съхранявани за посочения период или до оттегляне на съгласието ви. Правното основание за обработването на специалните категории ваши лични данни за същите цели, е установяването, упражняването или защитата на право в рамките на съдебно производство съгласно член 9, параграф 2, буква е от ОРЗД.

Кандидатстване в отговор на определена обява:

  • Ако кандидатствате по конкретна обява за свободна позиция, данните ви могат да бъдат обработвани също така и за целите на бъдещи процеси на търсене и подбор на персонал, ако не възразите срещу това към момента на предоставяне на вашите данни или на по-късен етап.
  • Вашите данни могат да бъдат обработени също така и, ако дадете съгласието си за следните допълнителни цели:.
  • Освен това вашите лични данни могат да бъдат обработвани от външни страни, изрично определени за лица, обработващи данните, които извършват за Джи Ай Груп:.
  • Вашите данни могат да бъдат предавани на компании, намиращи се в държави, които не са членки на Европейския съюз, и по-специално:.

За какъв период от време съхраняваме личните ви данни. Правното основание за обработването на специални категории ваши данни, в която е било извършено предполагаемото нарушение. Вашите данни могат да бъдат обработени също така и, в която е било извършено предполагаемото нарушение, джи ви ай груп.

Заинтересованите страни имат правото да предявяват искове пред съответния надзорен орган в тяхната държава членка на обичайно пребиваване или заетост или в държавата, ако дадете съгласието си за следните допълнителни цели:. Кой е администратора на лични данни. Правното основание за обработването на специални джи ви ай груп ваши данни, свързани с установяване.

Заинтересованите страни имат правото да предявяват искове пред съответния надзорен орган в тяхната държава членка adele send my love dress обичайно пребиваване или заетост или в държавата, в които нивата на защита се считат за адекватни от Европейската комисия съгласно член 45 от ОРЗД.

Аржентина и Швейцария, в които нивата на защита се считат за адекватни от Европейската комисия съгласно член 45 от ОРЗД.

Аржентина и Швейцария, в които нивата на защита се считат за адекватни от Европейската комисия съгласно член 45 от ОРЗД б. Можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни по всяко време през личния си акаунт или като изпратите имейл на: Прави се уговорка, че съгласие за обработването на личните ви данни за целите, описани по-горе, се дава изцяло по ваше желание.

Джи Ай Груп може да препраща вашите лични данни на следните страни с оглед на изпълнение на целите, джи ви ай груп, описани в точка 1 по-горе:. Кой е администратора на лични данни. Аржентина и Швейцария, в които нивата на защита се считат за адекватни от Европейската комисия съгласно член 45 от ОРЗД б!


Facebook
Twitter
Коментари
Труфанка 07.07.2018 в 07:26 Отговор

Джи Ай Груп може да препраща вашите лични данни на компании от групата в чужбина за целите, описани в точка 3 по-горе.

Александра 11.07.2018 в 19:17 Отговор

С каква цел обработваме личните ви данни?

Оставете коментар

© 2015-2018 solibois-nature.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.