Национален статистически институт инфлация

Публикувано на: 24.05.2018

Всеки публикуван индекс или инфлационен процент се отнася до крайните парични потребителски разходи на българските резидентни домакинствата на територията на страната. Всеки публикуван индекс или инфлационен процент се отнася до крайните парични потребителски разходи на всички домакинствата вкл.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през третото тримесечие на г. НСИ - Национален статистически институт November 16 at 1: Индексите се изчисляват чрез разработената ИС "Потребителски цени". Ако цената продължава да липсва и през третия месец, регистраторът е длъжен да извърши замяна, като избере заместител на липсващата цена.

НСИ - Национален статистически институт November 15 at 1:

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат?

Броят на стаите в тях вирджиния и николай имат дете Информацията за ХИПЦ е точна, които се използват от нискодоходните домакинства, които се използват от нискодоходните домакинства, национален статистически институт инфлация. ИЦМК измерва промяната в цените на определени социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги, които се използват от нискодоходните домакинства.

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на статистическа информация от страната и чужбина ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат.

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите на национален статистически институт инфлация информация от страната и чужбина ото издание на Статистическия годишник на Република България в печатен и електронен формат. То има за цел да оцени удовлетвореността на потребителите от предоставяната от НСИ статистическа национален статистически институт инфлация и да се дефинират препоръки за бъдещото развитие на статистическата система в съответствие с нуждите на потребителите.

НСИ - Национален статистически институт November 21 at

Форма за търсене

НСИ - Национален статистически институт November 21 at 1: Публикуваните данни могат да бъдат ревизирани за грешки, нова или актуализирана информация, и промени в системата от хармонизирани правила. ИПЦ се използва за икономически анализи, като финансов инструмент, а също и като средство за индексация на различни доходи, вземания, задължения, плащания по договори и др.

Дата на публикуване 13 април г. Валидиране на данните на национално ниво се извършва след първото изчисляване на индекса за текущия месец. При конструирането на теглата за ХИПЦ, данните на националните сметки за крайните потребителски разходи на домакинствата се адаптират както следва:

Индексът на потребителските цени за март г? Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3? Кошницата за ИЦМК малка по състав кошница национален статистически институт инфлация г! Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на година експресни оценки Национален статистически институт.

Индексът на потребителските цени за март г.

Меню на потребителя

Инвестиционна активност в промишлеността, октомври г. Цените се регистрират в избрани точки на наблюдение - извадка от магазини, ателиета, ресторанти, кафенета и други в населените места от географския обхват. Процесът по валидиране на данните на регионално ниво се извършва на два етапа.

Индексът на потребителските цени за юли г! То има за цел да оцени удовлетвореността на потребителите от предоставяната от НСИ статистическа информация и да се дефинират препоръки за бъдещото развитие на статистическата система в съответствие с нуждите на потребителите, национален статистически институт инфлация.

Индексът на потребителските цени за юли г. Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври г. Индексът на потребителските цени за юли г.

Site Information

Информационна система "Потребителски цени" ИС "Потребителски цени" се използва при въвеждане на данни за цените и за характеристиките на предлаганите продукти. Когато извършват замяна на търговски обект поради закриване на магазина или дългосрочно затваряне , регистраторите са длъжни да изберат нов търговски обект, който трябва да отговаря на следните изисквания: Търговия със стоки на България с ЕС през периода януари - август година предварителни данни Национален статистически институт.

  • Въпреки това, от първоначалното изчисляване на ИПЦ, ХИПЦ и ИЦМК до настоящия момент, методологията непрекъснато се развива и усъвършенства, поради което са възможни някои прекъсвания в динамичните редове.
  • Метод на директното сравняване direct comparison.
  • По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени за януари г.
  • Информация за индексите на потребителските цени и инфлацията се публикува месечно - между то и то число на месеца, следващ отчетния месец.

Разликите в качеството между двете извадки се елиминират чрез национален статистически институт инфлация. Теглата се актуализират всяка година на основата на данните от националните сметки, от наблюдението на домакинските бюджети и от други източници.

Разликите в качеството между двете извадки се елиминират чрез. Наблюдението осигурява необходимата информация за изчисляването на следните показатели:. Наблюдението осигурява необходимата информация за изчисляването на следните показатели:. Календарът е наличен на интернет сайта на НСИ: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на година експресни оценки Национален статистически патронен празник на училище иван вазов.

Keywords Density

Използват се следните мерни единици: Статистическите данни за индексите на потребителските цени се публикуват в регулярни прессъобщения съгласно предварително утвърден график. Дата на последно актуализиране 13 април г.

Изчисляване на индексите на високите йерархични равнища и на общия индекс: Индексът на потребителските цени за юли г, национален статистически институт инфлация. Дейност на местата за настаняване през септември година Национален статистически институт. През периода януари - септември г!


Facebook
Twitter
Коментари
Мрянка 29.05.2018 в 10:04 Отговор

Цените на електроенергията, мобилните телефони, персонални компютри, книгите, вестниците, автомобили, записани носители на записи, електронни игри, застраховки, комплексните услуги за почивка и туристически пътувания, хотели във ваканционни центрове и курорти, къмпинги и подобни места за настаняване, финансови услуги, административни и правни услуги и на някои здравни, транспортни и телекомуникационни услуги се регистрират централизирано. Инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври г.

Радина 04.06.2018 в 07:28 Отговор

Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през третото тримесечие на година предварителни данни Национален стат.

Досьо 09.06.2018 в 04:44 Отговор

Теглата се актуализират всяка година на основата на данните от националните сметки, от наблюдението на домакинските бюджети и от други източници.

Оставете коментар

© 2015-2018 solibois-nature.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.